Підприємством були випущені такі видання:

Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України Податковий кодекс України Актуальні питання фінансового моніторингу

Податковий кодекс України: офіційне видання. – К.: ДП «Укрправінформ», 2012. – 456 с.

Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України стане в пригоді кожному нотаріусу, який займається практичною діяльністю, незалежно від форми власності та підпорядкування. Цей документ, який охоплює всі аспекти нотаріальної діяльності, починаючи від вимог до місця вчинення нотаріальної дії, документів, які подаються для вчинення нотаріальної дії, тощо, стане практичним порадником як початкуючим нотаріусам, так і досвідченим фахівцям.

Правила професійної етики нотаріусів України визначають загальні стандарти професійної етики нотаріуса,  морально-етичні принципи нотаріуса при здійсненні нотаріальної діяльності та професійно-етичні правила поведінки у відносинах з колегами, Нотаріальною палатою України, державними органами, установами, організаціями, фізичними та юридичними особами.

Податковий кодекс України: офіційне видання. – К.: ДП «Укрправінформ», 2012. – 456 с.

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Актуальні питання фінансового моніторингуу сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України. Методичні рекомендації.– К.: Офіційне видання, 2010. – 112 с.

Важливим завданням Міністерства юстиції України, як суб’єкта державного фінансового моніторингу є забезпечення методологічною, методичною та іншою допомогою суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Безперечно, що підготовлені методичні рекомендації є актуальними, розкривають сутність, методи та порядок здійснення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, суб’єктами первинного фінансового моніторингу, та порядок державного регулювання і нагляду за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Можуть бути рекомендовані для застосування у практичній діяльності суб’єктами первинного фінансового моніторингу – нотаріусами, адвокатами та особами, що надають юридичні послуги, головними управліннями юстиції при здійсненні функцій державного нагляду, будуть корисними для вивчення та ознайомлення на курсах підвищення кваліфікації суб’єктами первинного фінансового моніторингу, можуть бути рекомендовані для використання в навчальному процесі для студентів юридичних вузів, що здійснюють навчання за спеціальністю «Правознавство».

 

Top Вгору