Видавництво

 

Бюлетень «Офіційний вісник України» видається на підставі Указу Президента України від 13.12.96 № 1207/96 «Про опублікування актів законодавства України в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України», Указу Президента України від 10.06.97 № 503/97 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності», наказу Міністерства юстиції України від 22.12.2006 № 102/5 «Про видання та розповсюдження інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник України».

«Офіційний вісник України» є єдиним офіційним виданням, у якому опубліковуються всі закони України, укази та розпорядження Президента України, рішення і висновки Конституційного Суду України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, інших органів, зареєстровані в Міністерстві юстиції (крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом).

Крім того, нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, інших органів, зареєстровані в Міністерстві юстиції, а також міжнародні договори, що набрали чинності для України, в інших офіційних виданнях практично не публікуються.

На даний час в «Офіційному віснику України» опубліковано понад 50 тисяч нормативно-правових актів, а також 3164 міжнародні угоди, 955 рішень Європейського суду з прав людини, 995 оголошень про відкриття провадження в адміністративних справах щодо оскарження нормативно-правових актів, 54 резолютивні частини постанов суду про визнання нормативно-правових актів незаконними або такими, що не відповідають правовому акту вищої юридичної сили, і про визнання їх нечинними.

Щорічно підприємство видає у середньому 102 номери журналу, де середній обсяг одного номера становить 322 сторінки.

Середньомісячний наклад у 2013 році становив 6395 комплектів.

 

Журнал «Бюлетень Міністерства юстиції України» — офіційне загальнодержавне періодичне юридичне науково-практичне видання, засновником якого є Міністерство юстиції України.

Перший номер видання вийшов друком у 1999 році.

«Бюлетень Міністерства юстиції України» видається на підставі Указу Президента України від 06.04.2011 № 395/2011 «Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України», наказу Міністерства юстиції України від 21 червня 2013 року «Про затвердження Концепції науково-практичного фахового журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України».

Періодичність виходу — один раз на місяць.

Журнал публікує науково-практичні статті з різних галузей права, матеріали адвокатської та нотаріальної практики, інформацію про заходи за участю Міністра юстиції, актуальні інтерв’ю з представниками органів юстиції, матеріали з правовиховної тематики, юридичні консультації тощо.

Бюлетень пропонує читачам статті з актуальних питань розвитку вітчизняної правової науки і законодавчого регулювання суспільних відносин, друкує коментарі до законодавства, знайомить з діяльністю Міністерства юстиції України та служб, що координуються Міністерством, його підвідомчих установ і державних підприємств. Матеріали видання відображають сучасний стан і перспективи розвитку основних складових правової системи України.

Середньомісячний наклад у 2013 році становив 1022 примірники.

Середній обсяг одного номера у 2013 році склав 176 сторінок.

Top Вгору