Історична довідка

   Державне підприємство «Українська правова інформація» було створено 17.03.2008 р. на підставі наказу Міністерства юстиції України від 5 березня 2008 року № 335/5 як державне підприємство «Держреєстр».  ДП «Держреєстр» було правонаступником Головного об'єднання правової інформації та пропаганди правових знань Міністерства юстиції України.

   З метою підвищення ефективності використання державного майна, припинено діяльність підприємства державної форми власності Головного державного об’єднання правової інформації Міністерства юстиції України шляхом приєднання до державного підприємства "Держреєстр".

  Наказом Міністерства юстиції від 06.04.2010 р. № 719/5 державне підприємство «Держреєстр» перейменоване у державне підприємство «Українська правова інформація». Основним видом діяльності державного підприємства «Українська правова інформація» є редакційно-видавнича діяльність. Основним завданням Підприємства є видання та розповсюдження журналів «Офіційний вісник України» та «Бюлетень Міністерства юстиції України».Державне підприємство «Українська правова інформація» створене як Український центр правової інформації Міністерства юстиції України

   Указом Президента України від 22.01.1996 року №73 «Про видання збірників актів законодавства України» на Міністерство юстиції України покладено функції офіційного видавця збірників актів законодавства.

   На виконання вищезазначеного Указу Президента від 22.01.1996р. №73 та з відповідно до Указу Президента України від 13.12.1996р. №1207 «Про опублікування актів законодавства України в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України», Міністерство юстиції України видає бюлетень «Офіційний вісник України».

   Указом Президента України від 10.06.1997р. №503 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» «Офіційному віснику України» надано статус офіційного друкованого видання, у якому підлягають оприлюдненню державною мовою акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України.

   Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 28.12.1998р. №72/5, з ІІ півріччя 1999 року щоквартально, а відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 22.08.2002 р. №78/5, з січня 2003 року щомісячно здійснюється видання наукового фахового журналу Міністерства юстиції України – «Бюлетень Міністерства юстиції України».

   Із січня 2003 року постановою Президії Вищої атестаційної комісії України від 11.06.2003р. №1-05/6 «Бюлетень Міністерства юстиції України» включено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

  Функції по забезпеченню підготовки до видання та розповсюдження журналу "Бюлетень Міністерства юстиції України" покладені Наказом Міністерство юстиції України від 22 серпня 2002 року N 78/5  на Головне державне об'єднання правової інформації та пропаганди правових знань Міністерства юстиції України на базі якого було створене ДП «Українська правова інформація.

Top Вгору