Офіційний вісник України

09 Вересня 2016

Вийшов друком черговий номер бюлетеня "Офіційний вісник України" від 09 вересня 2016 року № 69.

Content ovu

 ЗМІСТ
«Офіційного вісника України» від 09.09.2016 № 69

Укази та розпорядження Президента України

2322.Про затвердження складу делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи на 2016 — 2020 роки

Указ Президента України від 29серпня 2016року № 358/2016

2323.Про внесення змін до Указу Президента України від 24 червня 2010 року № 724

Указ Президента України  від 29 серпня 2016 року № 359/2016

2324.Питання Національної інвестиційної ради

Указ Президента України від 29серпня 2016року № 365/2016

2325.Про зміни у складі Національної ради реформ

Указ Президента України  від 29серпня 2016року № 371/2016

2326.Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України

Указ Президента України  від 29серпня 2016року № 372/2016

2327.Про внесення зміни до Указу Президента України від 2 квітня 2014 року № 363

Указ Президента України від 30 серпня 2016 року № 374/2016

2328.Про деякі питання Національної академії державного управління при Президентові України

Указ ПрезидентаУкраїни від 31серпня 2016року  № 375/2016

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

2329.Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення

Постанова Кабінету Міністрів України  від 23 серпня 2016 року№ 544

2330.Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року № 554

2331.Про затвердження Порядку подання документів в електронному вигляді до органу ліцензування та видачі ним документів в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року № 561

2332.Про затвердження Порядку формування переліку інформаційно-телекомунікаційних систем об'єктів критичної інфраструктури держави

Постанова Кабінету Міністрів України  від 23 серпня 2016 року № 563

2333.Про затвердження структури Секретаріату Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року № 564

2334.Про схвалення Стратегії реформування системи звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 23 серпня 2016 року № 608-р

Нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно
до законодавства підлягають державній реєстрації

2335.Про затвердження Інструкції з організації обліку музейних предметів

Наказ Міністерства культури України  від 21липня 2016року № 580

2336.Про деякі питання реалізації статті 14¹ Декрету Кабінету Міністрів України “Про стандартизацію і сертифікацію”

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20 липня 2016 року № 1195

2337.Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов’язків, установлених Законом України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” та відповідними технічними регламентами

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України  від 01 серпня 2016 року  № 1262

2338.Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства освіти і науки України

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства освіти і науки України  від 03 серпня 2016 року  № 1267/921

2339.Про затвердження форм документів, необхідних для оформлення на обслуговування в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14 липня 2016року № 762

2340.Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 25 вересня 2012 року № 1027

Наказ Міністерства фінансів України від 01 червня 2016 року № 521

2341.Про внесення змін до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків

Наказ Міністерства  фінансів України від 04 серпня 2016 року № 723

2342.Про затвердження Змін до Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України

Наказ Міністерства оборони України від 26 липня 2016року№ 383

2343.Про затвердження Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 25 липня 2016року№ 709

2344.Про затвердження Порядку підтвердження рівня компетентності та вимог до органів з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 липня 2016року№ 257

2345.Про покладання обов'язків на визнані організації у сфері охорони суден та портових засобів на морі

Наказ Міністерства інфраструктури України від 26 липня 2016року№ 250

2346.Про внесення змін до Положення про комісію з приватизації

Наказ Фонду державного майна України від 27 липня 2016року№ 1447

2347.Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 липня 2016 року № 771

2348.Про затвердження Порядку погодження Міністром юстиції України призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Державної архівної служби України

Наказ Міністерства юстиції України від 17 серпня 2016 року № 2515/5

Рішення Європейського суду з прав людини

2349.Сергій Іванович Гарах проти України,та 2 інші заяви

(Заява № 37190/09)

2350.Олександр Григорович Іваницький проти України,та 2 інші заяви

(Заява № 39521/10)

2351.Валентина Юріївна Калинович проти України,та 3 інші заяви

(Заява № 39858/09)

Top Вгору