Buleten

Видання №1(2015)

Min

Шановні співвітчизники!

Сердечно вітаю Вас з Новим Роком та Різдвом Христовим!
Ми гідно витримали усі випробування, які випали на долю нашої держави в цьому непростому році. Українці вкотре довели всьому світу, що здатні змінити долю своєї країни на краще. Ми низько вклоняємося кожному воїну, який став на захист Батьківщини. Усі війни закінчуються. Не буде винятком і ця неоголошена війна, з якої ми обов’язково вийдемо переможцями. Саме в такій боротьбі завершується формування великої нації. Саме з таких випробувань постає нове демократичне суспільство, де людська гідність і свобода є найбільшими цінностями.
Від щирого серця бажаю у наступному році миру та спокою, процвітання та добробуту Вашим родинам, мужності та незламності тим, хто бореться за краще майбутнє країни!

Bondarchuk

Електронний цифровий підпис – європейський курс України

   Сучасна інформатизація різних сфер життя та цифрові технології сприяють пришвидшенню розвитку світової економіки, що зумовлює соціальну трансформацію суспільства. Розвиток інформаційного суспільства є одним з важливих пріоритетів України і розглядається як загальнонаціональне завдання. Інформаційно-телекомунікаційним технологіям відведено роль необхідного інструменту соціально-економічного прогресу, одного з ключових чинників інноваційного процвітання економіки.

   Прийнятий у 2003 році Закон Украї­ни «Про електронний цифровий підпис» [1] став фундаментом для впровадження в Україні технології електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП) насамперед у державному секторі, створення Національної системи електронного цифрового підпису України (далі – НСЕЦП України).

886094

Юридична консультація. Про встановлення статусу учасника бойових дій.

   Відповідно до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», учасниками бойових дій визнаються, поряд з іншими категоріями: військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах анти­терористичної операції, а також працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством.

926812

Порядок дій громадян у випадку вимагання від них з боку суддів неправомірної вигоди

   Кримінальні правопорушення, пов’язані з пропозицією, наданням та отриманням неправомірної вигоди, належать до найбільш латентних. У сфері провадження правосуддя вказана їх властивість тільки посилюється, адже кожна зі сторін спору матеріально зацікавлена в найбільш ефективній моделі врегулювання конфлікту, на жаль, вдаючись або погоджуючись до неправомірних заходів такого врегулювання. Погіршує ситуацію тотальна недовіра до правосуддя та морально-правових властивостей представників суддівського корпусу. Ураховуючи зазначене, боротьба з неправомірною вигодою може бути ефективною лише за умови, якщо хтось з учасників відносин, що складаються при її наданні чи одержанні, буде зацікавлений у їх легалізації. За обставин, коли дії, що становлять зміст відносин, пов’язаних з неправомірною вигодою у будь-якому вигляді визнаються кримінально караними, говорити про зацікавленість когось з осіб, безпосередньо чи опосередковано причетних до такого кримінального правопорушення, не доводиться.

911681

Правовий порядок виправлення прізвища в трудовій книжці після одруження

   За прийнятою традицією, після од­руження більшість жінок змінюють своє прізвище на прізвище чоловіка. Тому така жінка повинна подбати про отримання нових документів замість тих, у яких зазначене її колишнє прізвище, зокрема, паспорта та облікової картки фізичної особи – платника податків.

   Крім того, якщо така жінка працює, то виправленню підлягають й інші документи, що мають відношення до роботи (трудова книжка, трудовий договір тощо).

   Для того, щоб змінити прізвище, жінка подає роботодавцю заяву, в якій висловлює прохання змінити її прізвище у кадровій або іншій документації установи (закладу).

   До заяви додаються копії документів, що підтверджують зміну прізвища: паспорта (з новим прізвищем), свідоцтва про шлюб тощо.

816037

Нотарiус як учасник «профiлактичного правосуддя» сприяє справедливому, надiйному i мирному врегулюванню цивiльних правовiдносин

   Одним з головних векторiв сучасного українського державотворення є нацiленiсть на втiлення в життя iдеалiв правової держави i створення системи державного регулювання, яка б гарантувала реалiзацiю прав i свобод громадян, а також забезпечувала рiвновагу мiж iнтересами держави та суспiльства. За таких умов важливого значення набуває розвиток нотарiату як одного з важливих чинникiв формування правової держави. Пiсля проголошення незалежностi України надзвичайне мiсце у процесах реформування українського суспiльства посiдає реформа правової системи. Адмiнiстративно-правовi вiдносини нового типу мають бути спрямованi на забезпечення прiоритету прав та свобод громадян, забезпечення рiвноваги мiж iнтересами держави та суспiльства. Цей оснований пiдхiд слiд застосовувати i при реформуваннi системи державного регулювання нотарiальної дiяльностi.

928279

Нотаріальний процесуальний кодекс врегулює процедуру вчинення нотаріальних дій і забезпечить гарантії функціонування нотаріату

   Правова держава, законодавчо закріплюючи права і свободи за тими чи іншими суб’єктами права, має забезпечити відповідні юридичні гарантії належної їх реалізації, охорони та захисту. У частині 2 статті 3 Конституції України зазначено, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави [1].

   Актуальність теми нашого дослід­ження також обумовлена прагненням України від перших років незалежності рухатися шляхом побудови правової держави та створити якісно нове суспільство, в якому мають забезпечуватися пріоритети загальнолюдських цінностей. Ключовими кроками на цьому шляху, які, безумовно, сприяли її визнанню іншими державами світу, стали прийняття Конституції України, вступ України до Ради Європи, проведення адміністративної реформи і підготовка до проведення адміністративно-територіальної реформи. При цьому держава та її інституції й далі наполегливо шукають свій шлях забезпечення неухильного дотримання прав людини і верховенства права [2].

928773

Щодо посвідчення заповітів, видачі їх дублікатів та зберігання

 Ці методичні рекомендації підготовлені Головним управлінням юстиції у Донецькій області з метою належного виконання нотаріусами законодавства з питань нотаріального посвідчення заповітів, їх скасування та архівного зберігання, створення єдиної нотаріальної практики.

   Порядок посвідчення нотаріусами заповітів регламентується нормами Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), Закону України «Про нотаріат», Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5 та іншими нормативними актами.

 У цивільному праві поняття заповіту багатозначне, розглядається і як правочин, і як вид і підстава спадкування, і як розпорядження фізичної особи на випадок смерті.

Top Вгору